Brew Recipe (For Hario V60 & Aeropress)
Brew Recipe (For Hario V60 & Aeropress)

Travertine Filter Brew Recipe HOT & ICED
Ratio 1:15 / TDS 1.38 / Ext. 21%
(Hario V60, Hot Brew 기준)


Travertine Aeropress Recipe
Ratio 1:14 / TDS 1.16 / Ext. 16.5%
(Aeropress, Hot Brew 기준)